Hội chợ công thương tỉnh Hòa Bình

Thời gian: 21/05/2024 0:00 - 21/05/2025 0:00
Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình, Số 227B đường Đà Giang, phường Phương Lâm, Tp.Hoà Bình