Hội chợ công thương tỉnh Hòa Bình

Thông tin hội chợ
Thời gian: 21/05/2024 0:00 - 31/12/2024 0:00
Địa điểm: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình, Số 227B đường Đà Giang, phường Phương Lâm, Tp.Hoà Bình

Gian hàng VIP

Công ty TNHH tinh bột nghệ Nhưng Vần Hòa Bình
Ngành hàng: Dược liệu
Sản phẩm tiêu biểu
Hợp tác xã ong mật Lâm Sơn
Ngành hàng: Thực phẩm; Dược liệu
Sản phẩm tiêu biểu
Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Trị
Ngành hàng: Dược liệu
Sản phẩm tiêu biểu
Công ty TNHH Phương Huyền Hoà Bình
Ngành hàng: Dược liệu
Sản phẩm tiêu biểu
Công ty cổ phần Y Dược Elipha
Ngành hàng: Dược liệu
Sản phẩm tiêu biểu
Hợp tác xã Hoa Ban
Ngành hàng: Bách hóa gia đình; Thủ Công Mỹ Nghệ
Sản phẩm tiêu biểu
Công ty TNHH Thảo Dược Xanh Huna’s Home
Ngành hàng: Dược liệu
Sản phẩm tiêu biểu
Hợp tác xã Hà Phong
Ngành hàng: Hoa quả tươi
Sản phẩm tiêu biểu
Công ty cổ phần Kim Bôi
Ngành hàng: Thực phẩm
Sản phẩm tiêu biểu
Hợp tác xã Nông nghiệp Bản Dao – Thống Nhất
Ngành hàng: Hoa quả tươi; Thực phẩm; Dược liệu
Sản phẩm tiêu biểu

Gian hàng khác