Hội chợ Hưng Yên

Thông tin hội chợ
Thời gian: 22/12/2023 15:40 - 30/12/2023 15:40
Địa điểm: Hưng Yên

Gian hàng VIP

Công ty TNHH Cộng Đồng 18/4
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu
CÔNG TY CỔ PHẦN AKIDO VIỆT NAM - AKD
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu
CÔNG TY CỔ PHẦN THAICOM HƯNG YÊN
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu
Công ty TNHH Hoàng Minh Châu Hưng Yên
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DVTM SẢN PHẨM DA LADODA
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu
Công ty cổ phần Hoa Lan
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu
Công ty CP Ống Đồng Toàn Phát
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu
Công ty TNHH Dược Liệu Việt Tú
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu
Công ty CP Thuận Đức
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu
CÔNG TY TNHH MẬT ONG DANH VỊ
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu
Công ty Cổ phần HAPLAST
Ngành hàng: Hoa quả tươi
Sản phẩm tiêu biểu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Phẩm Phúc Thành An Việt Nam
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu
Công ty CP Tân Việt Hưng Thủ Đô
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu
CÔNG TY TNHH VINAGRI VIỆT NAM
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu
Công ty TNHH Công nghiệp Quang Nam
Ngành hàng:
Sản phẩm tiêu biểu

Gian hàng khác